زیر نظر متخصص جراحی: دکتر حسین کرمی

مقالات

مقالات

نارسایی کلیه
مقالات
دکترحسین کرمی

نارسایی کلیه

برخی از کلیه ها دیگر توانایی فیلتر کردن و پاک سازی خون در بدن را ندارند. در نتیجه چنین شرایطی ممکن است میزان مواد دفعی

ادامه نوشته »
Shopping Basket